Szkolenie „Zadania nadzoru pedagogicznego sprawowane przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji”, Warszawa – 21 października 2015 r.


Zarząd Główny STO i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO zapraszają na szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zadania nadzoru pedagogicznego sprawowane
przez dyrektora szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji


Prowadzący: mgr inż. Zygmunt Puchalski – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 STO w Warszawie; wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego; trener Ery Ewaluacji. Edukator – prowadzący szkolenia i zajęcia na kursach kwalifikacyjnych dotyczących zarządzania w oświacie; autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań dotyczących zarządzania i projektowania pracy szkoły.


Termin szkolenia: 21 października 2015 r.
Czas trwania szkolenia:
10.30 – 16.30
Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie ZG i Biura STO, ul. Nowy Świat 39.

Korzyści z uczestnictwa:

  • Szkolenie o charakterze praktycznym, podczas którego uczestnicy poznają najważniejsze kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w szkole niepublicznej. Podczas szkolenia będą zaprezentowane praktyczne przykłady związane z realizacją zadań związanych z nadzorem pedagogicznym oraz ćwiczenia pomagające na kompleksowe ujęcie projektowania pracy szkoły. Ważnym elementem szkolenia będzie dyskusja i wymiana doświadczeń oraz praktyczne ćwiczenia związane z realizowaną tematyką.

Cele szkolenia:

  • Usystematyzowanie wiedzy na temat zadań dyrektora szkoły związanych z nadzorem pedagogicznym. Omówienie nowych rozporządzeń MEN dotyczących wymagań Państwa i nadzoru pedagogicznego.
  • Usystematyzowanie wiedzy o przepisach prawa ograniczających autonomię szkoły.
  • Prezentacja, w jaki sposób można realizować zadania dyrektora szkoły związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań państwa oraz ewaluacji wewnętrznej:

– planu nadzoru pedagogicznego i i ewaluacji wewnętrznej
– ewaluacji zewnętrznej – aktualny stan zapisów prawa.

  • Prezentacja przykładowej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań związanych z nadzorem pedagogicznym prowadzonym w szkole.
  • Ewaluacja wewnętrzna – projekt 3P (prosta, pożyteczna, przydatna) projekt opracowany przez trenerów Ery Ewaluacji.


Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

Warsztaty, w trakcie których – przede wszystkim dzięki wykorzystaniu praktycznych przykładów dotyczących pracy szkoły zostaną omówione różne aspekty związane z tematyką zajęć. Ważnym elementem zajęć będą ćwiczenia praktyczne oraz wymiana doświadczeń i refleksje uczestników.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową (biuro@sto.org.pl), faksem (22 826 78 03) lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 828 88 57) do 15 października 2015 r.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie minimum 15 osobowej grupy szkoleniowej. Planowana wielkość grupy: 15-25 osób. Uczestnicy otrzymają materiały przygotowane przez ODN STO i Erę Ewaluacji; organizatorzy zapewniają także obiad.