Rodzice i dziadkowie naszymi nauczycielami

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
ul. Mieszka Pierwszego 5
15-054 Białystok

Termin: 26 lutego - 2 marca 2018 r. 2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół STO w Białymstoku (sale lekcyjne)

Organizator: Zespół Szkół STO, SKT nr 171 STO
ul. Mieszka Pierwszego 5, Białystok
tel. 531 012 014
e-mail: sekretariat@szkola.bialystok.pl

Zasięg szkolny


Wychowawcy i nauczyciele zapraszają rodziców i dziadków do poprowadzenia zajęć z dziedzin, którymi się zajmują.