Białystok: Akcja „Starsza Siostra, Starszy Brat”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
ul. Mieszka Pierwszego 5
15-054 Białystok

W Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO w Białymstoku z powodzeniem prowadzone jest akcja „Starsza siostra starszy brat”, w której uczniowie klas starszych pomagają w nauce swoim młodszym koleżankom i kolegom. 

Projekt cieszy się sporym zainteresowaniem. Jako pierwsze do udziału zgłosiły się klasy VI, V, II, 0, a teraz dołączają kolejne. Akcja stawia sobie za cel rozwijanie umiejętności komunikacji i interakcji pomiędzy uczniami w różnym wieku, kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia i szacunku do drugiego człowieka oraz uczenie się odpowiedzialności za młodszego kolegę lub koleżankę. Dzięki udziałowi w projekcie klasy współpracują ze sobą, uczą się stawiania wspólnych celów i dążenia do ich realizacji. Uświadamiają sobie, że jesteśmy sobie potrzebni i uzupełniamy się wzajemnie.

Akcja „Starsza siostra, starszy brat” skierowana jest do całej społeczności szkolnej. Klasy starsze wchodzą we współpracę z młodszymi. Podstawą nawiązania współpracy jest wcześniejsze przedyskutowanie, zaprojektowanie działań z wychowawcami poszczególnych klas. Duża odpowiedzialność spoczywa na starszych uczniach, którzy swoją postawą i nastawieniem zachęcają młodszych kolegów i koleżanki do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Zakłada się, że w ciągu jednego okresu nauki każda z klas zrealizuje dwa wspólne spotkania i działania  o dostosowanej do potrzeb tematyce. Roczna współpraca kończy się PODSUMOWANIEM wszystkich wspólnych działań w formie elektronicznej, wystawowej. Zostanie również zaprezentowana szerszej publiczności (nauczycielom, rodziców i innym uczniom).  

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!