Raciąż: Uwalniamy wiedzę zawodową, czyli blended learning w praktyce szkolnej

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu wdraża nowatorski projekt edukacyjny włączający w tradycyjne metody nauczania przedmiotów zawodowych elementy blended learningowe. 

Blended learning jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami w sieci internet. W praktyce oznacza to, że uczniowie i słuchacze biorący udział w tradycyjnych, stacjonarnych zajęciach szkolnych mają jednocześnie możliwość samokształcenia korzystając z udostępnionych przez szkolę zasobów edukacyjnych.

Celem metody nauczania z zastosowaniem blended learningu jest połączenie dwóch aspektów uczenia się: w klasie oraz online (e-learning). Czas spędzony z nauczycielem powinien być w znacznej mierze wykorzystywany do angażowania uczniów do dyskusji, rozwiązywania problemów i samodzielnego zdobywania doświadczeń. Równolegle, uczestnicy mogą korzystać z bogatej w materiały szkolnej strony internetowej zawierającej różnorakiej postaci zasoby edukacyjne (platformy). Takie rozwiązanie daje możliwość nabywania wiedzy o każdej porze, z jakiekolwiek miejsca.

W budowie zasobów edukacyjnych prezentowanych na tych stronach wykorzystano materiały opracowane w ramach projektu „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie". Materiały te dostępne są na wolnych licencjach umożliwiających dowolne ich wykorzystanie i modyfikowane. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://zssto.blogspot.com/