Raciąż: Technik samochodowy – nowy kierunek kształcenia

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, z nowoczesnym przemysłem, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą samochodów.

Na rynku pracy wzrosło zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców, którzy rzetelnie wykonają usługi w branży motoryzacyjnej z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Dynamiczny rozwój świata motoryzacji wywiera coraz większy nacisk na rozwój usług serwisowych i naprawczych. Obecnie produkowanych samochodów nie da się naprawić za pomocą kilku podstawowych kluczy. Dobry warsztat powinien posiadać nowoczesne urządzenia, ale również przyciągać klienta fachową obsługą oraz schludnym wnętrzem warsztatu.

Szansą na przekwalifikowanie, na zdobycie ciekawego zawodu i dobrze płatnej pracy jest nauka. Postęp techniki powoduje konieczność wprowadzania systematycznych zmian w sposobie kształcenia osób zajmujących się motoryzacją.

Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma latami, a mechanik pojazdów samochodowych to osoba, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, aktualizuje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności.

Zapraszamy do podjęcia nauki w Publicznej Szkole Policealnej wchodzącej w skład Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu na kierunku TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH.

Więcej informacji.