Raciąż: Publiczna Szkoła Policealna STO ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Publiczna Szkoła Policealna STO ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017. Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła zaoczna: sobota – niedziela.
Szkoła stacjonarna: piątek, sobota, niedziela.

Raciąż, ul. Płocka 28, tel. 23 6791 071, tel./faks 23 6792 910

www.storaciaz.strefa.pl