Raciąż: Pierwszy rok turystyki wiejskiej w „Sielance”

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

W sobotę, 11 października, zajęcia na kierunku technik turystyki wiejskiej odbyły się w gospodarstwie agroturystycznym „Sielanka” w miejscowości Pólka-Raciąż.

Po oficjalnym wstępie i powitaniu, uczestnicy wysłuchali wykładu poprowadzonego przez właściciela gospodarstwa, pana Mikołaja Adamczyka. Właściciel „Sielanki” opowiedział o sposobie funkcjonowania gospodarstwa nastawionego na świadczenie usług turystycznych. Przybliżył historię miejsca, etapy jego powstawania. Pan Adamczyk przedstawił uczestnikom sposoby otrzymywania środków unijnych na rozwijanie własnej działalności agroturystycznej. Po zasadniczej części, uczestnicy spotkania zostali oprowadzeni po gospodarstwie, mogli obejrzeć malownicze zakątki gospodarstwa, zadać pytania na nurtujące ich tematy z branży. Słuchacze mieli również okazję zobaczyć, jak wygląda ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, co można na niej zamieścić oraz jak zaprezentować ciekawostki o przyrodzie z terenów obejmujących gospodarstwo. Właściciele „Sielanki” przygotowali także dla wszystkich poczęstunek.

Dodatkowo słuchacze zostali zapoznani z procedurami, a także z arkuszami egzaminacyjnym, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w czerwcu przyszłego roku.

Po kilkugodzinnym pobycie w gospodarstwie agroturystycznym, spacerach na świeżym powietrzu i żywych dyskusjach na tematy związane z kierunkiem kształcenia, uczestnicy w dobrych humorach wrócili do domów.