Nasze osiągnięcia

Społeczne Gimnazjum nr 8
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

  • Uczniowie uczestniczą w wymianach międzynarodowych z Francją, Rumunią, Niemcami.
  • Wśród uczniów gimnazjum są finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych: z języka angielskiego, języka francuskiego, matematyki i języka polskiego, a także finaliści: konkursu ortograficznego i piosenki francuskiej. Wiele nagród otrzymali w konkursach plastycznych.
  • Wyniki egzaminu gimnazjalnego rokrocznie należą do najwyższych w Białymstoku.