Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Kochanowskiego 17
09-460 Mała Wieś

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi rozpoczęło swoją działalność 1 września 1991 roku.

Szkoła stwarza  warunki do  wszechstronnego rozwoju uczniów, ich zainteresowań, pomaga rozwijać ich zdolności twórcze, zachęca do samodzielnego zdobywania wiedzy, dbania o zdrowie i rozwój fizyczny, sprawia, że uczeń czuje się bezpiecznie w jej murach. 

Uczniowie do dyspozycji mają 5 sal, w tym doskonale wyposażoną pracownię komputerową oraz nowoczesne centrum multimedialne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.W pracowniach znajdują się wysokiej klasy komputery. Sprzęt w każdej pracowni podłączony jest do sieci komputerowej z dostępem do Internetu.

W SLO funkcjonują 3 klasy. Uczniowie uczęszczają  obowiązkowo  na zajęcia na poziomie podstawowym w systemie klasowo – lekcyjnym  oraz na zajęcia na poziomie rozszerzonym, zgodnie z własnymi zainteresowaniami.