Społeczna Szkoła Podstawowa STO im. Rady Europy

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy STO
ul. Pawia 41
59-300 Lubin

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Lubinie istnieje od 1990 roku. Szkoła wraz z Przedszkolem Montessori i Społecznym Gimnazjum Językowym tworzy Zespół Szkół Społecznych STO w Lubinie.

Szkoła opiera swoją działalność na trzech wartościach: odpowiedzialności, mądrości i uczciwości.

W roku szkolnym 2012/2013 zakończyła się rozbudowa szkoły o blok sportowy, klasopracownię i część przedszkolną. Placówka oferuje naukę w klasach do 18 osób, naukę języków obcych rozszerzonym programem: język angielskiego, niemieckiego i włoskiego.

Szkoła realizuje autorski program TALENT i biorze udział w licznych projektach edukacyjnych, między innymi: Dolnośląska E-szkoła, Szkoła Współpracy, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła na widelcu. Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, logopedy i specjalisty od Biofeedback oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Placówka propaguje również zdrowy styl życia, w związku z czym prowadzi własną stołówkę oraz proponuje uczniom liczne zajęcia sportowe (w tym  łucznictwo bloczkowe i klasyczne). Wychowankowie biorą udział także w wielu ciekawych pozalekcyjnych.

We wrześniu 2014 roku w szkole otwarty zostanie pierwszy oddział klasy Montessori, będącą kontynuacją działań Społecznego Przedszkola Montessori.