„Magiczne Dźwięki” – wymiana międzynarodowa

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Termin: 15 lutego - 30 kwietnia 2018 r.
Miejsce: Społeczna Szkoła Podstawowa im Rady Europy STO w Lubinie

Organizator: Nicolaus August Otto Schule Nastätten
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy STO,

ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
tel. 76 846 37 71
e-mail: stolubin@interia.pl

Zasięg międzynarodowy


Projekt ten polega na integracji młodzieży polskiej i niemieckiej, poznawanie krajów i obyczajów sąsiadów, przezwyciężenie blokady językowej.