Flat Stanley – projekt językowy (j. angielski) - E-Twinnig

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Termin: 1 października 2017 r. – 15 czerwca 2018 r.
Miejsce: Społeczna Szkoła Podstawowa im Rady Europy STO w Lubinie

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy STO
ul. Pawia 41, 59-300 Lubin
tel. 76 846 37 71
e-mail: stolubin@interia.pl

Zasięg międzynarodowy


Projekt ten polega na korespondencyjnej współpracy pomiędzy naszymi uczniami, a osobami z całego świata. Komunikacja oraz wymiana prowadzone są za pośrednictwem nauczycieli.