Regulamin II Otwartych Mistrzostw Polski Szkół Niepublicznych w Biegach Przełajowych

Społeczne Gimnazjum nr 7 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Stradomska 12
31-058 Kraków

REGULAMIN
II OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Kierownictwo:
Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Juliusza Słowackiego
ul. Stradomska 10
31-058 Kraków

Termin i miejsce:
14.10.2017 r. (sobota) godzina 9:00 – Kraków, Park Jordana ul. Reymonta

Tereny zielone w Parku Jordana pomiędzy ul. Reymonta, ul.Reymana, ul. 3-go Maja. Pętla powtarzalna o długości 500m i 1 km.

Projekt programu minutowego:

9:00 – 500m dziewczęta młodsze SP – 2008 r. i młodsze
9:10 – 500m chłopcy młodsi SP – 2008 r. i młodsi
9:20 – 1000m dziewczęta młodsze SP – 2007r.
9:35 – 1000m chłopcy młodsi SP -2007r.
9:50 – 1500m dziewczęta starsze SP – 2005-2006r.
10:05 – 1500m chłopcy starsi SP– 2005-2006r.
10:20 – 2000m młodziczki – 2003-2004r.
10:35 – 2000m młodzicy – 2003-2004r.
10:50 – 3000m juniorki – 2001-2002r.
11:10 – 3000m juniorzy – 2001-2002r.
11:30 – 3000m juniorki starsze – 1998-2000r.
11:50 – 3000m juniorzy starsi – 1998-2000r.
12:10 – 3000m bieg otwarty ( Mistrzostwa Polski Nauczycieli )

Uwaga: Dekoracje za miejsca I-VI: 20 minut po zakończeniu każdego biegu.

Zasady uczestnictwa:
Prawo uczestnictwa mają zawodnicy-uczniowe wszystkich Szkół Niepublicznych w Polsce. Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania zdrowotne, oraz pisemną zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna.

Zgłoszenia:
Każdy zawodnik może być zgłoszony do jednego biegu. Zgłoszenia wysyłane są przez szkoły na adres sekretariat@sto64.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie 6.10.2017r.
W zgłoszeniu zawodnika powinno znajdować się: imię i nazwisko, data urodzenia, dystans i szkoła, którą zawodnik reprezentuje(niezbędne do punktacji zespołowej).

Nagrody:
• indywidualnie za miejsca I-III zawodnicy otrzymują medale, oraz drobne upominki
• drużynowo za miejsca I-IV w punktacji klubowej puchary, za miejsca V-X dyplom

Klasyfikacja drużynowa:
Do klasyfikacji drużynowej zaliczana jest suma punktów zdobytych przez zawodników w starcie indywidualnym we wszystkich biegach w-g klucza:

1 miejsce- 24 pkt. 8 miejsce – 13 pkt. 15 miejsce – 6 pkt.
2 miejsce - 22 pkt. 9 miejsce – 12 pkt. 16 miejsce – 5 pkt.
3 miejsce – 20 pkt. 10 miejsce – 11 pkt. 17 miejsce – 4 pkt.
4 miejsce – 18 pkt. 11 miejsce – 10 pkt. 18 miejsce – 3 pkt.
5 miejsce – 16 pkt. 12 miejsce – 9 pkt. 19 miejsce – 2 pkt.
6 miejsce – 15 pkt. 13 miejsce – 8 pkt. 20 miejsce – 1 pkt
7 miejsce – 14 pkt. 14 miejsce – 7 pkt.

Weryfikacja:
Podczas weryfikacji zawodnik powinien przedstawić ważną legitymację szkolną, lub inny dokument stwierdzający tożsamość, ważne badania lekarskie.
Weryfikacja w dniu 13.10.2017r. (piątek) od godz. 15:00 do godz. 21:00, oraz w dniu 14.10.2017r. od godz.7:30 do 8:30 w Parku Jordana w biurze zawodów.

Opłaty startowe:
Opłata startowa w wysokości 40 zł./osobę (pakiet obejmuje : numer, agrafki, okolicznościową koszulkę, napój, gadżety )

Zasady finansowania:
Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty osobowe uczestniczące szkoły.
Organizator nie zapewnia noclegu, szkoły organizują nocleg we własnym zakresie.

Inne:
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod numerem tel. 669143897