Projekt Irena Sendlerowa „Life in a Jar” – ostatnie dni zgłoszeń

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Irena Sendlerowa „Life in a Jar” to projekt organizowany przez nauczycielki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO, we współpracy z Fabryką Emalia Schindlera i Apteką Pod Orłem – oddziałami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Organizatorzy zachęcają do realizacji zajęć poświęconych tej niezwykłej postaci, skierowanych do uczniów klas 4-8 szkół postawowych.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można przesyłać do 10 listopada. Z kolei zakończenie projektu przewidziane zostało na 29 marca 2019 roku. Szczegółowe informacje nt. projektu Irena Sendlerowa „Life in a Jar” – w tym link do formularza zgłoszeniowego – znajdą Państwo w dokumencie dołączonym do niniejszej notki.

Konkretne aktywności, proponowane przez organizatorów, to m.in. lekcje historii, które wprowadzą dzieci w tematykę zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, zajęcia poświęcone Irenie Sendlerowej oraz jej działalności, czy inne działania, mające na celu przybliżenie uczennicom i uczniom losów wybranych dzieci ocalonych przez Sendlerową i jej współpracowników.

Do wszystkich zajęć organizatorzy oferują pomoce merytoryczne w postaci scenariuszy lekcji lub innych materiałów. Klasy, które szczególnie zaangażują się w projekt, zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Podsumowaniem działań projektowych będzie konkurs plastyczno-literacki „Medal dla Ireny Sendlerowej”, skierowany do uczennic i uczniów uczestniczących w projekcie.