Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krakowie „Krakus”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Termin: kwiecień – czerwiec 2019 r.
Organizator: Zamek Królewski na Wawelu oraz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. J. Słowackiego w Krakowie

SSP nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
tel. kontaktowy: 12 421 67 45
e-mail: sekretariat@sto64.krakow.pl

Zasięg regionalny


Konkurs o adresowany jest do uczniów i uczennic  klas V i VI szkół podstawowych z Krakowa i okolic. Konkurs powstał na skutek próśb uczestników konkursu „Krakusek”, którzy żałowali, że kończy się ich przygoda z „Krakuskiem” i deklarowali chęć udziału e takim konkursie w klasach starszych.

Od sześciu lat konkurs cieszy się dużym powodzeniem wśród piąto i szóstoklasistów.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do aktywnego poznawania Krakowa, jego zabytków, historii, tradycji i legend. Konkurs „Krakus” przybliża dzieje Wawelu i Królewskiego Miasta Krakowa. Tematem obecnej edycji będą: Sztuka i rzemiosło w dawnym Krakowie.

Konkurs co roku objęty jest Honorowym Patronatem Prezydenta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego, Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego. Patronem medialnym jest Dziennik Polski.

Dużą popularnością cieszy się gra terenowa, którą organizują nauczyciele SSP nr 4 STO. Do przygotowania gry zapraszani są uczniowie gimnazjum lub liceum, którzy na wyznaczonych punktach w atrakcyjny sposób przekazują wiedzę młodszym koleżankom i kolegom z różnych szkół Krakowa i okolic.