Kraków: Konkurs plastyczny „Drugie życie rzeczy – rękawiczka"

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego STO
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków

Z okazji Dnia Ziemi – 22.04.2018 r. – Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, organizuje konkurs plastyczny pt.: „Drugie życie rzeczy–rękawiczka". Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych STO (klas 4-6). Organizatorzy czekają na prace do 09.04.2018r. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i rozpropagowania informacji na ten temat oraz zachęcenia uczniów do udziału.

Adresaci konkursu:

klasy IV-VI szkół podstawowych STO.

Cel konkursu:

Konkurs ma skłonić uczestników do pogłębionego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i poszukiwania nowych możliwości wykorzystania surowców wtórnych. To próba zwrócenia uwagi jego uczestników na możliwość twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym, nadanie nowego wymiaru pojęciu – powtórnego wykorzystania odpadów oraz rozwój wyobraźni, zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci.

Treść pracy, technika, format:

• podstawowym elementem pracy ma być stara rękawiczka. Z wykorzystaniem innych surowców wtórnych, odpadów i rzeczy niepotrzebnych należy wykonać dowolną pracę przestrzenną. Liczy się inwencja twórcza i humor.

• samodzielne, indywidualne wykonanie pracy.

• każda nadesłana praca musi zawierać: tytuł pracy i krótki opis co ona przedstawia; imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki. Wszystkie dane należy zapisać wyraźnie na kartce i dołączyć do pracy.

w każdej przesyłce z pracami musi znaleźć się zbiorcza informacja zawierająca spis prac (tytuły i nazwiska autorów), adres placówki i nazwisko opiekuna oraz kontaktowy adres poczty elektronicznej e-mail.

• każda szkoła może przesłać maksymalnie 10 prac.

Terminy i adresy:

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora w odpowiednim opakowaniu nie dopuszczającym do zniszczenia pracy:

adres organizatora:

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4STO, im. J. Słowackiego
ul. Krowoderska 8
31-142 Kraków
tel.12 430 01 82

• termin nadsyłania prac: 09.04.2018 r.

• termin podsumowania: 23.04.2018 r. (ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły www.sto64.krakow.pl)

• wystawa prac: 23-28.04.2018 r.

Warunki uczestnictwa:

Praca konkursowa ma być wykonana samodzielne. Oceniana będzie pomysłowość twórcy, oryginalność i trwałość pracy oraz estetyka wykonania.

Inne:

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w swojej działalności statutowej z zachowaniem osobistych praw autorskich twórców prac.

Nagrody:

Przewidziano nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Dla wszystkich uczestników dyplomy za udział.

 

Termin przesłania nagród dla zwycięzców – 15.05.2018 r.