Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „STOnoga” 2017

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO
ul. Kurczaba 5
30-868 Kraków

Termin: 25 kwietnia 2017 r.
Miejsce: ZSS nr 5 STO, Kraków

Organizator: Zespół Szkół Społecznych nr 5 STO, SKT nr 43 STO
ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków
tel. 12 658 44 72
email: szkola@gimnazjum5.krakow.pl

Zasięg międzyszkolny


Konkurs wiedzy przyrodniczej dla uczniów klas I-III krakowskich szkół podstawowych. Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i międzyskolnym (rozwiązywanie zadań konkursowych).