Kraków: Na os. Dywizjonu 303 uczą seniorów obsługi komputera

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 STO
os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie również wzięli udział w tegorocznej edycji programu „Profesor Wnuczek”. Organizatorem wydarzenia jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, a sponsorem i współorganizatorem – firma Luxoft Poland.

Profesorami w ZSS w Krakowie zostało pięcioro uczniów ze szkoły podstawowej: Dominika Cybula, Marcin Wójcik, Tobiasz Rozmarynowski, Aleksandra Szyszuk, Magdalena Kaim. Ich podopiecznymi było 14 seniorów. Nad całością czuwał pan Tomasz Książek.

Atmosfera zajęć była niezwykle pozytywna. Zarówno seniorzy, jak i „profesorowie” świetnie ze sobą współpracowali. Prowadzący poinstruował obecnych na kursie o formie i sposobie wykonywania zadań za pomocą tablicy interaktywnej. Seniorzy zostali też poproszeni o krótką informację zwrotną dotyczącą tematyki i sposobu przeprowadzenia zajęć. Odpowiedzi były bardzo pozytywne i zdecydowana większość uczestników prosiła o kontynuację w podobnej formie. W odpowiedzi na prośby seniorów zostały też przygotowane materiały zawierające przydatne skróty klawiaturowe i opis klawiszy.

Zajęcia Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie odbywają 18, 25 września oraz 9, 16, 23 i 30 października.