Jubileusz 30-lecia szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zarzecze 17 a
16–300 Augustów

Termin: maj 2019 r.
Miejsce: SSP STO, sala gimnastyczna, kino „Iskra”

Organizator: SSP STO, SKT nr 14 STO
ul. Zarzecze 17a, 16-300 Augustów
tel. 87 643 27 29
e-mail: zss_augustow@post.pl

Zasięg lokalny


Cykl spotkań i imprez towarzyszących, ale najważniejszy będzie musical dziecięcy „Drzewo z czerwonym żaglem”. Premiera odbędzie się w augustowskim kinie „Iskra” dla mieszkańców oraz zaproszonych gości. Nagrany zostanie film promujący środowisko i idee STO.

Udział w jubileuszu biorą: Augustowskie Placówki Kulturalne, Teatr Piosenki, Uczniowie ze SP nr 3, kino „Iskra”, Absolwenci szkoły