IX Wojewódzki Konkurs Gry na Flecie Prostym „Grajmy Panu – fletowe kolędowanie”

III Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Waryńskiego 36
80-433 Gdańsk

Termin: 18 grudnia 2019 r
Miejsce: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36

Organizator: III Społeczna  Szkoła Podstawowa STO w Gdańsku
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk
tel./faks 58 341 70 25
email: sto3gdansk@sto3.gda.pl

Zasięg wojewódzki


IX Wojewódzki Konkurs Gry na Flecie Prostym  „Grajmy Panu …” jest konkursem trzyetapowym, odbywa się w dwóch kategoriach:  soliści i zespoły.

I etap odbywa się na terenie macierzystej szkoły.
Uczestnicy etapu II przesłuchań konkursowych zostają ocenieni przez Jury na podstawie nadesłanych nagrań.
Na finał (III etap) uczniowie przyjeżdżają do Gdańska i tam konkurują
z innymi finalistami.

Cele  konkursu:

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów grą na flecie,
  • popularyzacja kolęd i pastorałek polskich oraz pochodzących z innych krajów,
  • kształtowanie otwartości na różnorodność muzyki,
  • uczenie współodpowiedzialności za pracę grupową,
  • promocja talentów,
  • ntegrowanie uczniów szkół podstawowych,
  • wymiana doświadczeń między szkołami.

Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy wspólnie wykonują kolędę.

Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego otrzymują nagrody.

Konkurs jest corocznie zgłaszany do Kuratorium Oświaty i decyzją Kuratora wpisywany na listę konkursów, które mogą być wymienione na świadectwie i biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Znajdź szkołę