Gdańsk: Sprawozdanie z realizacji Wielkiego Maratonu Czytelniczego

I Społeczne Gimnazjum STO
ul. Polanki 11
80-308 Gdańsk

Prace do kolejnej edycji konkursu rozpoczęły się pod koniec czerwca 2014 roku od zgłoszenia maratonu do Kalendarza Imprez w Wydziale Edukacji. Następnie po ustaleniu listy lektur dla trzech grup wiekowych (II-III, IV-VI SP oraz I-III gimnazjum) sporządzono regulaminy oraz broszury, które w sierpniu zostały włożone do teczek dyrektorów szkół województwa pomorskiego. Pod koniec sierpnia informacja o konkursie została drogą elektroniczną wysłana również do szkół, które od lat biorą udział w konkursie. Od października do maja trwały zmagania konkursowe, a 9 czerwca 2015 roku odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku uroczystość wręczenia nagród laureatom, finalistom i osobom wyróżnionym w konkursie.

Nagrodzono 350 maratończyków. Nagrody książkowe dla zwycięzców ufundował Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, a nagrody specjalne (cztery czytniki do e-booka oraz kilka książek) zakupiono w imieniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Maratonowi Czytelniczemu towarzyszyły spotkania z autorami w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (m.in. z panią Wiolettą Piaseczką i Marcinem Szczygielskim – autorami dwóch lektur konkursowych).

W Wielkim Maratonie Czytelniczym Gimnazjalistów wzięły udział 53 gimnazja, ale do mety dotarło ich tylko 50 (886 uczniów i ich 72 opiekunów). W Wielkim Maratonie Czytelniczym dla uczniów klas IV-VI "Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca" uczestniczyło sto szkół z województwa pomorskiego (1268 uczniów i 147 nauczycieli). Najmłodszych uczestników Wielkiego Maratonu Czytelniczego "Spotkacie nowych przyjaciół" było najwięcej- 1896 dzieci. Opiekowało sie nimi 122 nauczycieli z 85 szkół.

WMC stał się wydarzeniem na skalę wojewódzką jako największe przedsięwzięcie czytelnicze dla szkół podstawowych i gimnazjów. Będzie kontynuowany w roku szkolnym 2015/2016 a do dotychczasowych czytelników dołączą szkoły średnie- to kolejny krok w rozwoju Wielkiego Maratonu Czytelniczego.

                                                                                                           Ewa Niechwiedowicz