Warsztaty Kreatywne „Społeczna-ART” 2020

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO
ul. Brzeźnicka 59
42-215 Częstochowa

Termin: kwiecień 2020 r.

Miejsce: SJSP nr 1 STO

Organizator: Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 STO
ul. Brzeźnicka 4459, 42-200 Częstochowa
tel. 34 322-01-39
email: info@dobraszkola.edu.pl 

Zasięg lokalny


Warsztaty Kreatywne „Społeczna-ART” są inicjowane przez szkołę po raz szósty. Od samego początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem lokalnych mediów. Ubiegłoroczne przedsięwzięcie było niezwykłą inicjatywą naszej szkoły i Politechniki Częstochowskiej. Dzięki możliwości organizowania przedsięwzięcia na auli zwiększyliśmy zasięg warsztatów. W ubiegłym roku w warsztatach brało udział kilkudziesięciu przedszkolaków z częstochowskich przedszkoli i szkół, nasi uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście. Przygotowaliśmy dla ponad 200 zaproszonych gości pokaz doświadczeń oraz przedstawienie teatralne. W czasie warsztatów nasza maskotka – absolwent szkoły zwany Społkiem rozdawał zaproszonym gościom materiały na temat szkoły i stowarzyszenia. „Społeczna-ART” to niezwykle ważne wydarzenie zarówno dla naszych Uczniów, Rodziców, ale również częstochowian (szczególnie najmłodszych). To wydarzenie jest niesamowitą okazją do scalania całej społeczności i prezentowania swoich umiejętności.

Warsztaty Kreatywne „Społeczna-ART” od samego początku miały na celu promocję szkoły w mieście, ale przede wszystkim promocję uczenia kreatywnego. Niestandardowe jest połączenie szkoły wyższej i szkoły podstawowej, które współpracując razem kierują wydarzenie do najmłodszych częstochowian.

Znajdź szkołę