Nasze osiągnięcia

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO
ul. Brzeźnicka 59
42-215 Częstochowa

  • Coroczne wysokie wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej (stanin: najwyższy),
  • Uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Częstochowie co roku odnoszą sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych i artystycznych: tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym GRUNWALD 1410, tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zwierzęta nasi przyjaciele”, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Krasomówczym „A to Częstochowa właśnie”, tytuł laureata w Regionalnym Konkursie Ortograficznym (czterokrotny).