Zaproszenie na I Krakowskie Sympozjum Nauczycieli Przyrodników Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31-058 Kraków

Zaproszenie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie
serdecznie zapraszają nauczycieli przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii ze szkół STO

na I Krakowskie Sympozjum Nauczycieli Przyrodników
Społecznego Towarzystwa Oświatowego


Termin: 17-18 marca 2017 r.


Miejsce: Hotel „Justyna”, al. Jana Pawła II 70, 31-571 Kraków http://www.hoteljustyna.pl /

Zespół Szkół Ogólnokształcących STO ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków 

Nocleg: Hotel „Justyna”, al. Jana Pawła II 70, 31-571 Kraków