Kraków: XV edycja projektu ”Szkoła Debaty„

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Słowackiego STO
ul. Stradomska 10
31-058 Kraków

Podczas XV edycji projektu zostało rozegranych 36 pojedynków w formule debaty oxfordzkiej, w których młodzież poruszyła szereg ważnych problemów społecznych. Ponad 100 uczestników i prawie 1000 słuchaczy przysłuchiwało się debatom m.in. na temat: „Mowa nienawiści jest bardziej niebezpieczna niż agresja fizyczna”, „Więzienie powinno być karą, a nie sposobem na resocjalizację”, „Honor jest wartością już nieaktualną”, „Lekarze powinni mieć prawo okłamywać pacjentów by wywołać efekt placebo”, „Policjanci na patrolach nie powinni nosić broni palnej”, a to tylko część z ponad 30 tez przygotowanych specjalnie na tą edycję.

Od ćwierćfinałów gościliśmy też ekspertów oceniających poziom merytoryczny debat m.in. kustosz Grzegorz Jeżowski z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dyr. Krzysztof Kwiatkowski ZS Nr 3 STOw Krakowie, dr hab. prof. UŚ Maciej Kurcz z Uniwersytetu Śląskiego. W tej edycji wzięło udział 20 drużyn, a po zaciętych bojach cztery z nich zmagać się będą 12 marca 2018 roku w debatach finałowych rozgrywanych tradycyjnie w Sali Obrad Rady Miast Krakowa.

Informacja o projekcie „Szkoła Debaty”

Szkoła Debaty to całoroczny projekt edukacyjno – wychowawczy, który zbiera reprezentantów krakowskich liceów wokół idei Debat Oksfordzkich. W roku szkolnym 2003-2004 ten pionierski wówczas pomysł został rozegrany w Krakowie po raz pierwszy. Trzy pierwsze edycje projektu były organizowane przez Liceum Świętego Jacka, pod patronatem WyższejSzkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera. To właśnie wtedy kształtowała się cała idea projektu jako całorocznego, systematycznego turnieju, połączonego z warsztatami, który miał zachęcić licealistów do nauki retoryki i sztuki argumentacji.

Od czwartej edycji organizacja Szkoły Debaty przeszła w ręce III Społecznego Liceum im. Juliusza Słowackiego, które prowadzi ten projekt do dziś. Z każdym rokiem popularność krakowskiego turniejudebat rośnie.

Dowodem świadczącym o zainteresowaniu Szkołą Debaty jest fakt, że w 2012 roku powstało Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, zrzeszające absolwentów tego projektu, którzy nadal chcą rozwijać swoje zdobyte podczas licealnego debatowania umiejętności. Początkowo stowarzyszenie służyło głownie pomocą organizacyjną, jednak od X edycji jest już współorganizatorem całego turnieju i głównym patronem merytorycznym.

W ciągu całego trwania projektu udział w nim wzięło ponad 300 różnych mówców, których występów słuchało blisko 5000 licealistów. Debatowano na 100 różnych tez, a gośćmi i ekspertami turniejubyły takie osoby jak: Poseł Jarosław Gowin, Poseł PE Bogusław Sonik, Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski, Prof. Ryszard Legutko, redaktor Piotr Legutko.

Od XI edycji projekt w pełni przybrał postać „szkoły”. Mianowicie 12 członków KSM od początku roku szkolnego pracuje we wszystkich zgłoszonych liceach, ucząc i pomagając ich uczniom. Dzięki temuw liceach powstają szkolne „Koła Debat” i odbywają się wewnętrzne turnieje i dyskusje.