Kraków: Czytanie dzieł literatury polskiej - zaproszenie

Zespół Szkół Społecznych nr 3 STO
Os. Dywizjonu 303 nr 35
31-874 Kraków

Szanowni Państwo,

od dziesięciu lat do stałego kalendarza imprez w naszej szkole weszło prezentowanie przez Uczniów najwybitniejszych dzieł literatury polskiej. Jest to okazja oraz możliwość obcowania z wybitnymi utworami będącymi podstawą naszej kultury i tożsamości, ale również możliwość zaznajomienia się z historią, sztuką i wielkimi ideami czasów, w których powstawały.

Prezentacje mają charakter konkursu ale, co ważne nie liczy się tylko talent, lecz przede wszystkim entuzjazm, włożony wysiłek, przekazane emocje oraz pokonywanie własnych słabości.

Warto dodać, że nasze „czytanie” zawsze ma wspaniałą oprawę scenograficzną, muzyczną, choreograficzną, gdzie nie może również zabraknąć występów najmłodszych a także...wspólnej biesiady.

W tym roku w ramach projektu „Czytanie dzieł literatury polskiej” po prezentacjach m.in. „Pana Tadeusza”, „Balladyny”, „Krzyżaków”, „Wesela”, „Zemsty”, „Potopu”, nowel S.Żeromskiego czy H.Sienkiewicza, uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum zaprezentują wybrane opowiadania oraz dramaty Sławomira Mrożka.


Czytanie odbędzie się w sobotę 16 września – początek 9:00, zakończenie 15:00

Zapraszamy w imieniu całej społeczności

Zespołu Szkół Społecznych nr 3 STO w Krakowie


Dyrektor Szkoły – Krzysztof Kwiatkowski