Olecko: Krzesimir Grajewski stypendystą Prezesa Rady Ministrów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Młynowa 8
19-400 Olecko

W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą. Wśród nich znalazł się Krzesimir Grajewski - uczeń Społecznego LO STO w Olecku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki gratulując stypendystom wyróżnienia, powiedział, że na każdy sukces składa się wiele czynników. Najczęściej są to: praca, stawiane cele, konsekwencja i oczywiście wsparcie innych osób. W tym przypadku wsparcie rodziny, bo to ona formuje świat wartości, bez którego nie można podążać do obranego celu. 

Gratulujemy Krzesimirowi i życzymy kolejnych sukcesów!