Warszawa: Upamiętnili Władysława Grabskiego

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa

Pani Anna Jaskólska, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Grabskiego STO w Warszawie, uczestniczyła 8 maja br. w konferencji i wernisażu pt. „Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju”. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Bank Polski. 

Spotkanie otworzył prof. Marek Belka. Informacje o Zespole Szkół STO znalazły się w publikacji książkowej wydanej przez Departament Edukacji i Wydawnictwa NBP.

Od listopada 2013 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO oraz Społeczne Gimnazjum nr 4 STO noszą imię Władysława Grabskiego. Jesteśmy dumni, że społeczność szkolna wybrała na Patrona tak znamienitą osobę. Cieszymy się, że współtwórca II Rzeczpospolitej, premier Polski, uczony i reformator jest wzorem dla młodzieży. Zależy nam, aby naszym uczniom, tak jak naszemu imiennikowi, zawsze przyświecało dobro Polski.

Wystawę poświęconą Władysławowi Grabskiemu można oglądać od 9 maja do 5 września br. w Oddziale Okręgowym NBP Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 4.