Piknik Matematyczny

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa

Termin: marzec 2018 r.
Miejsce: Jachranka – dwudniowy wyjazd

Organizator: Zespół Szkół im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
e-mail: sekretariat@sto4.edu.pl
Tel. 22 478 35 84

Zasięg szkolny


Podczas pikniku matematycznego prowadzone są zajęcia z dziedziny matematyki i nauk pokrewnych takich jak fizyka, chemia, a od kilku lat rozszerzamy zakres realizowanego programu, zapraszając nauczycieli języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, geografii i muzyki. Uczniowie podczas dwudniowego pobytu pogłębiają swoją wiedzę matematyczną, rozwiązują zadania konkursowe, uczestniczą w wykładach i warsztatach o zaawansowanym poziomie matematycznym. Oferta zajęć jest dostosowana jest do poziomu wiekowego. Oprócz zajęć typowo edukacyjnych uczniowie także uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych. Piknik cieszy się dużą popularnością i jest cenioną przez uczniów i rodziców formą nagrody. 

Impreza szkolna, cykliczna, z tradycją – organizowana od 10 lat.