Gra miejska – Tajemnice Starego Miasta w Warszawie (VII edycja)

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa

Termin: 12 czerwca 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Starówka

Organizator: Zespół Szkół im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
e-mail: sekretariat@sto4.edu.pl
Tel. 22 478 35 84

Zasięg szkolny


Gra miejska ma za zadanie upowszechnianie wiedzy na temat historii, architektury i zabytków oraz znanych mieszkańców Warszawy, pokazanie wielokulturowości stolicy oraz zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej. Celem gry jest również zapoznanie uczniów warszawskich gimnazjów z ciekawymi miejscami na warszawskiej Starówce, zwrócenie ich uwagi na informacje zawarte w nazwach ulic, tablicach pamiątkowych, zapoznanie z ciekawostkami i zagadkami kryjącymi się na nim, odkrycie śladów Powstania Warszawskiego. Gra połączy w sobie elementy wiedzy historycznej, geograficznej, polonistycznej, a także z zakresu historii sztuki. Gra miejska uzupełni realizowany program szkolny na poziomie gimnazjum, a jednocześnie rozszerzy horyzonty wiedzy i zainteresowań uczestników. Gra ma również na celu pokazanie alternatywnych metod nauki, integrację grup młodzieży z różnych szkół oraz zachęcenie uczniów do aktywnego poszukiwania wiedzy i wyciągania własnych wniosków. Warszawskie zabytki, na tle których zostanie przeprowadzona gra miejska, stanowią unikalną lekcję historii i historii sztuki, stwarzają możliwość przeprowadzenia wielu wariantów zadań, a jednocześnie ściśle określają obszar, na którym zostanie zorganizowana gra, gwarantuje nadzór opiekunów. Udział w grze miejskiej umożliwi młodzieży kształtowanie własnej tożsamości poprzez identyfikację z miejscem zamieszkania i jego historią, pozwoli jej kształtować postawy moralne poprzez poznawanie postaw znanych osób związanych z Warszawą. Gra miejska pozwoli również kształtować samodzielność młodych ludzi poprzez powierzenie im organizacji przedsięwzięcia – pomoc na punktach kontrolnych oraz przygotowanie teczek z kartami pracy, organizacja wręczenia nagród trzem najlepszym drużynom. Organizatorem gry miejskiej jest nauczyciel języka niemieckiego – Karol Włodarczyk, nauczyciel posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Pan Włodarczyk  jest licencjonowanym pilotem wycieczek, ukończył również kurs przewodnika miejskiego po Warszawie.