Białystok: Innowacyjny projekt SSP nr 2 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

Ważnym elementem działalności szkół prowadzonych przez STO jest realizowanie innowacyjnych projektów oświatowych. „Śladami przeszłości - ku przyszłości” – to jedna z takich inicjatyw, prowadzonych przez SSP nr 2 STO w Białymstoku.

Jednym z działań innowacji pedagogicznej „Śladami przeszłości - ku przyszłości” realizowanej w klasach 0-III SSP nr 2 STO w Białymstoku było przedstawienie dziejów rodziny w formie drzewa genealogicznego.

W wykonanie tego zadania zaangażowali się uczniowie, rodzice i dziadkowie. Dzieci spędziły wiele godzin analizując z bliskimi swoje korzenie i zgłębiając wiedzę na temat swojego pochodzenia. Okazało się, że np. jedna z rodzin ma korzenie szlacheckie i drzewo zawiera herby rodowe. Kilkoro dzieci umieściło na drzewach zdjęcia nie tylko swoich bliskich - rodzeństwa, rodziców i dziadków, ale pokusiło się również o zamieszczenie informacji o dalszych przodkach.

Pomysły na przedstawienie w formie plastycznej tychże drzew genealogicznych również były bardzo różne. Praca nad niektórymi drzewami została rozpoczęta z rodzicami w domu, ale skończona na lekcji, inni  uczniowie projekty wykonali zupełnie samodzielnie w szkole, korzystając z przyniesionych materiałów.

Dzieci były bardzo zadowolone z tego, że mogły porozmawiać z rodzicami o historii każdej z rodzin i mile spędzić czas.

SSP nr 2 STO w Białymstoku