Międzyszkolny Konkurs „Omnibus Polonistyczny” 2019

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: marzec 2019 r. 
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58
e-mail: zoss@zoss.bytom.pl

Zasięg lokalny


Konkurs propagujący czytelnictwo – co roku jego tematem jest inna lektura, najlepiej z działu zapomnianych. Uczestnicy konkursu – dwuosobowe drużyny – wykonują różnorodne zadania związane z powieściami i ich ekranizacjami, począwszy od interaktywnego quizu, poprzez redagowanie znanych ich form wypowiedzi czy dopisywanie nowych dialogów do filmowych scen, aż po prezentację scenek, mody z epoki lub reklamę wymyślonego biura podróży.