Bytom: Mali odkrywcy

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Od marca do czerwca 2012 r. w ramach projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, obywały się w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Bytomiu zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w kierunku edukacji matematyczno-przyrodniczej. Uczestniczyli w nich uczniowie i uczennice z klas II i III. Zajęcia przyrodnicze miały formę warsztatów, podczas których uczniowie zgłębiały różnorodne sekrety przyrody.

Założyli własną hodowlę roślin, badając jakie czynniki mają wpływ na ich rozwój. Prowadzili obserwacje mikroskopowe i różnorodne doświadczenia związane między innymi z: optyką, zmysłami, spostrzeganiem kolorów. Badali właściwości magnetyzmu. Poznali sekrety pogody i związane z nią zjawiska. Przyjrzeli się bliżej planetom Układu Słonecznego.

Szukając różnych ciekawostek uczniowie poznali „światowe naj” – czyli różne osobliwości przyrodnicze: największe, najgłębsze, najwyższe, itp.

Podczas wycieczek obserwowano życie roślin i zwierząt w różnych ekosystemach – lesie, łące, środowisku wodnym. Zbierano okazy przyrodnicze, podziwiano zwierzęta w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym Żabie Doły. Z pszczelarzem podglądali pszczoły w eksperymentalnym szklanym ulu. Na wystawie interaktywnej w Muzeum Górnośląskim znakomicie bawiliy się poznając różnorodne przyrządy związane z czasem, dźwiękiem i liczeniem.

Podczas zajęć dzieci poznawały też treści związane z ekologią i ochroną przyrody. Nauczyły się jak dbać o środowisko naturalne, gospodarować oszczędnie wodą i energią, segregować odpady. Poznały rożne formy ochrony przyrody oraz gatunki roślin i zwierząt chronionych.

Zdobytą wiedzę świetnie wykorzystały podczas Miejskiego Konkursu Ekologicznego, wygrywając rywalizację drużynową klas III.

Na zajęciach zespołu dzieci rozwijały również swoje zdolności matematyczne rozwiązując różnorodne łamigłówki, rebusy, krzyżówki matematyczne, grając w gry podnoszące sprawność wykonywania operacji matematycznych oraz rozwiązując różnorodne zadania z poprzednich edycji konkursów matematycznych Kangur.

Zajęcia prowadziła p. Anna Piskozub.