Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego szkół STO

Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6 (dzielnica Ursynów)
02-785 Warszawa

Termin: 7 lutego 2017 r. (etapy szkolne w szkołach, grudzień 2016 r.)
Miejsce: SSP nr 9 STO, ul. Wiolinowa 6  

Organizator: Zarząd SKT nr 20 STO, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6, 02-785 Warszawa
tel. 509 566 444
email: dyrektor@9sto.edu.pl

Zasięg ogólnopolski


Konferencja będzie miała na celu:

  • inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji w szkole;
  • dzielenie się dobrymi praktykami,
  • integrację środowiska STO
  • wspólne wyjście do teatru.