Warszawa: Międzynarodowy Rok Światła w SSP nr 16 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa

30 kwietnia 2015 r. świętowaliśmy z klasami 4-6 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 16 STO Międzynarodowy Rok Światła. Z tej okazji w naszej szkole odbył się Festiwal Naukowy pt. „Światło”. W czasie festiwalu uczniowie podzieleni na małe grupy wykonali doświadczenia według otrzymanych instrukcji. Doświadczenia były propozycją uczniów klasy szóstej biorących udział w zajęciach dodatkowych szkolnego Klubu Młodego Odkrywcy „Atomówki i Robale” oraz opiekunkę Klubu. Uczniowie obserwowali fotosyntezę zachodzącą w moczarce kanadyjskiej oraz znikanie butelki.

Niektórym grupom udało się uzyskać tęczę na kartce. Wykonali też doświadczenia z odbiciem i załamaniem światła. Poza tym obejrzeli prezentację o zachowaniu roślin pod wpływem światła oraz budowie oczu i sposobach widzenia przez zwierzęta.