VII Festiwal Naukowy

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa

Termin:  maj 2020 r.
Miejsce: Warszawa, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO

Al. Solidarności 113 c, 00-140 Warszawa
tel.: 22 625 15 12
e-mail: szkola16.sto@wp.pl

Zasięg szkolny


Popularyzowanie różnych dziedzin nauki w atrakcyjnej formie – doświadczeń, eksperymentów.

Wydarzenie będzie miało formę pikniku, w czasie którego uczniowie – uczestnicy Kluby Młodych Odkrywców – pod kierunkiem nauczyciela poprowadzą stanowiska naukowe. Klubowicze z KMO będą pełnić animatorów, przy których ich koledzy będą mogli wykonać doświadczenia wykraczające poza podstawę programową.

Znajdź szkołę