IX Plener Twórczy w Szkole Podstawowej

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa

Termin: maj 2020 r.
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c, 00-140 Warszawa
tel.: 22 625 15 12
e-mail: szkola16.sto@wp.pl

Zasięg szkolny


Umiejętność recepcji sztuki nowoczesnej; analiza dzieł uznanych twórców, tworzenie w oparciu o nią własnych prac o różnej tematyce i formie, zainspirowanych poznanymi dziełami. Działanie na rzecz czynnego uczestnictwa w kulturze. Wspólna wystawa prac uczniów.

Znajdź szkołę