Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jan Nowaka-Jeziorńskiego w Warszawie

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a (dzielnica Ursynów)
02-777 Warszawa

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO - najstarszej i pierwszej społecznej placówki oświatowej w Warszawie. W 30 letniej historii tej placówki, Zespół Szkół prowadził już Liceum (w latach 1992-2003), które w odpowiedzi na reformę szkolnictwa i potrzeb absolwentów zostało przekształcone w Gimnazjum. Dziś sytuacja jest odwrotna - w miejsce Gimnazjum od roku szkolnego 2019/2020 uruchamiamy klasy licealne: dwie liceum czteroletniego i dwie trzyletniego. Mimo zmian w systemie edukacji, my od 30 lat cieszymy się stałym i bardzo wysokim poziomem nauczania.

Nasi absolwenci aplikują z sukcesem do najlepszych szkół i uczelni w Warszawie. Mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, kameralne klasy uczące się w systemie jednozmianowym, indywidualne podejście do każdego z uczniów i świeżo wyremontowany budynek w dogodnej lokalizacji. Żaden uczeń nie jest dl nas anonimowy, wspieramy indywidualny rozwój, monitorujemy postępy, zachęcamy do "sięgania wyżej" tam, tam gdzie widzimy potencjał. Zapewniamy wszechstronny, harmonijny rozwój uczniów w przyjaznej atmosferze, kulturze nowoczesnych wartości i budowaniu kompetencji przyszłości.

Wszystkie oddziały Liceum będą realizowały w klasie pierwszej program ogólny i przedmiotowy na poziomie podstawowym (z wyjątkiem rozszerzonego języka angielskiego). Uczniowie dopiero wiosną dokonają wyboru kierunku i profilu klasy, w której będą kontynuować naukę. Nie zostawiamy uczniów z tym wyborem samym sobie. Zły wybór oznacza zazwyczaj dodatkowe koszty korepetycji, koszty emocjonalne, ryzyko niedostania się do kolejnej szkoły, wydłużenia edukacji potrzebnej do podjęcia pracy i niepotrzebny stres. Wierzymy, że profilowanie kierunkowe jest pierwszą ważną decyzją dla uczniów. Zajęcia z Filozofii, dzięki którym uczniowie nabędą umiejętności krytycznego myślenia, podstaw logiki i argumentacji, działania ku wartościom, obycia z źródłami kultury europejskiej, kultury dyskusji i podstaw retoryki - przygotowuje naszych uczniów by w sposób otwarty i świadomy mogli podejmować decyzję i uczestniczyć w życiu społecznym. Umożliwiamy zdobycie wiedzy do uzyskania świadectwa dojrzałości i umiejętności niezbędnych w życiu. Uczymy wrażliwości społecznej, emocjonalnej, rozwijamy samoświadomość umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy, współdziałania zespołowego, komunikacji międzyludzkiej oraz osobistego przywództwa  

 

Znajdź szkołę