Młodzieżowy ONZ czyli projekt MUN

Oddziały polskie
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
00-643 Warszawa

W połowie marca w Pekinie odbędzie się międzynarodowa konferencja, symulująca obrady ONZ, w której weźmie udział młodzież z całego świata. Polskę będą reprezentować uczniowie STO ze Społecznej Dwójki w Warszawie.

MUN – Model United Nations, czyli model ONZ, to popularna studencka inicjatywa polegająca na wielotematycznej edukacji obywatelskiej poprzez symulację obrad ONZ. Jest współorganizowana przez uniwersytet w Harvardzie, a jej pełna nazwa to Harvard MUN China (HMUNCH). Biorą w niej udział uczniowie od 16 roku życia oraz studenci pochodzący z różnych krajów świata. W trakcie kilkudniowego zlotu odbywają się wielogodzinne obrady w języku angielskim, a uczestnicy wcielają się w delegatów reprezentujących przydzielone im kraje (nie mogą jednak reprezentować własnego kraju). Delegaci pracują w grupach roboczych, m.in. komitetach, komisjach i radach, będących odwzorowaniem struktury ONZ. Obowiązują ich procedury ONZ, a także strój formalny lub strój narodowy reprezentowanego kraju. Podczas konferencji grupy uczestników przygotowują własne rezolucje, których treść jest następnie przedmiotem dyskusji. Celem delegatów jest utrzymanie i obrona postulatów reprezentowanego państwa, a także zachęcenie przedstawicieli innych krajów do zamieszczenia części tych postulatów w rezolucji kończącej obrady.

Szeroki zakres projektu

Uczniowie II Spolecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie przygotowywali się do projektu od wielu miesięcy. Musieli zacząć od pozyskania sponsorów, którzy zgodziliby się na sfinansowanie ich wyjazdu. Pisali więc listy sponsorskie, wnioski o patronat, tworzyli prezentacje, wreszcie spotykali się z potencjalnymi sponsorami, prezentowali projekt i odpowiadali na pytania. Ostatecznie znalazło się kilka firm, którym spodobała się ich odwaga, ambicje i pasja. Są to: Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, Outbox Sp.z o.o., Barista S.A. (Hard Rock Cafe), Oriflame Products Poland Sp. z o.o., Weil, Gotshal & Manges. Partnerem wyjazdu jest Fundacja BGK.

Zadaniem uczniów było też powiązanie projektu działaniami o charakterze społecznym, które mają pokazać, że misją tego przedsięwzięcia nie jest tylko wzbogacenie niewielkiej grupy uczniów, ale że projekt ma szersze oddziaływanie. W tym celu m.in. jeździli do wielu innych mazowieckich szkół, aby promować ideę MUN. Jesienią zorganizowali w szkole debatę oksfordzką na temat uchodźców z udziałem Marka Borowskiego i Grzegorza Lindenberga.

Warszawscy przedstawiciele Panamy i San Marino

Do Pekinu pojedzie 13 uczniów z klas I i II LO oraz III gimnazjum. Muszą wykazać się wieloma umiejętnościami. Wszyscy muszą mówić płynnie po angielsku i być dobrze zorientowani w zagadnieniach, nad jakimi będą pracować. Będą występować przed kilkusetosobową publicznością, przekonywać innych do swoich racji. Ważne będzie posiadanie własnego zdania, ale też umiejętność zawierania kompromisów. W trakcie przygotowań uczniowie zapoznawali się z globalnymi problemami nękającymi współczesny świat, takimi jak: problemy światowego głodu, braki w edukacji, terroryzm, klęski żywiołowe itp. Jednak teza, nad którą finalnie będą pracować w komitetach, nie jest jeszcze znana – będzie wybrana dopiero na miejscu spośród sformułowanych wcześniej propozycji.

Polski zespół będzie reprezentować Panamę i San Marino – takie kraje zostały im przydzielone na drodze losowania. Przed obradami uczniowie usieli zapoznać się z sytuacją polityczno-gospodarczą swojego kraju oraz oficjalnymi dokumentami. Następnie przygotowują raport zawierający stanowisko reprezentowanego kraju w odniesieniu do tematu symulacji.

Gratulujemy uczniom sukcesów i życzymy powodzenia na obradach!