Tymbark: Muzyczne sukcesy uczniów

Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia STO w Tymbarku
Tymbark 249
34-650 Tymbark

Uczniowie Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku otrzymali w grudniu 2015 dwa ważne wyróżnienia.

Kwartet wiolonczelowy

W pierwszy weekend grudnia 2015 r. w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Żarach, w ramach XIV Festiwalu Telemannowskiego, odbył się III Polsko-Niemiecki Konkurs Smyczkowych i Fletowych Zespołów Kameralnych. Uczestniczyły w nim 22 zespoły – 17 z Polski i 5 z Niemiec.

Wykonania konkursowe zespołów kameralnych oceniało Jury, powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod przewodnictwem prof. Lech Bałabana. Zdaniem członków Jury uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonawczy, szczególnie zespoły z Polski.

Kwartet wiolonczelowy z Tymbarku – QUATRO CELLO TYMBARK, otrzymał wyróżnienie II stopnia. W skład zespołu weszły: Klaudia Sasuła, Zuzanna Górka, Klaudia Zapalska i Martyna Kędroń ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tymbarku.

Duet smyczkowy

Z kolei w Sali Widowiskowej Domu Kultury Podgórze w  Krakowie odbył się XXII Ogólnopolski Festiwal Młodych Instrumentalistów i Kameralistów.

Jury konkursu po przesłuchaniu 33 uczestników festiwalu podjęło decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień. W konkursie brały udział dzieci do lat 13 (kategoria młodszych), oraz młodzież w wieku od 14 do 19 lat (kategoria starszych).

Uczennice klasy skrzypiec prof. Haliny Waszkiewicz-Rosiek ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku: Emilia Rząsa i Dominika Kuchta otrzymały wyróżnienie w kategorii kameralistów młodszych. W tej kategorii więcej nagród nie przyznano, dlatego tym bardziej cieszymy się z sukcesu naszego duetu smyczkowego.