„Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” – Ogólnopolska konferencja naukowa, 9 czerwca 2017 r. – zaproszenie

Ogólnopolska konferencja naukowa

9 czerwca  2017 r., godz. 10:00 – 17:00

kampus Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3 w Warszawie

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję „Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, która odbędzie się 9 czerwca w godz. 10:00 – 17:00 w kampusie Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3 w Warszawie.

Konferencja jest pierwszą z cyklu debatą środowisk oświatowego i akademickiego na temat przyszłości edukacji i jej strategicznego wymiaru – strategicznych celów i sposobów dochodzenia do nich, sposobów  wprowadzania zmian i ich wpływu na jakość kształcenia. 

Czy w ostatnich latach wprowadzaliśmy reformy czy deformy edukacji?  Czego uczą Polskę doświadczenia innych krajów? Jak kształcić zgodnie z wymaganiami rynku pracy, a jednocześnie umożliwiać jednostkom samorealizację?  Będą o tym mówić eksperci z różnych uczelni i instytucji.

Weźmy udział w tym spotkaniu i dyskusji!

Link do strony konferencji i formularza rejestracyjnego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

  • Zapraszamy do debaty na temat polskiego systemu edukacji w perspektywie  reform, które odbywały się w wielu krajach Europy, wyników badań potwierdzających lub nie, słuszność dokonywanych zmian, standardów polityki publicznej – z jednoczesną refleksją na temat metod, które pozwalają w reformowanym systemie skutecznie kształcić – mówi Anna Rękawek, jedna z organizatorek i pomysłodawczyni konferencji, twórczyni programu Zarządzania Indywidualnym Potencjałem (ZIP) w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  • Lista wyzwań, przed którymi staje dziś nie tylko nauczyciel, ale każdy, kto zajmuje się edukacją, jest naprawdę długa. Kształcenie w XXI wieku w dynamicznie zmieniającym się świecie, wymaga zmian w obecnych systemach edukacyjnych. Przede wszystkim niezbędna jest redefinicja dotychczasowej roli nauczyciela w edukacji – stwierdza dr Agnieszka Knap-Stefaniuk Wice-Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji.