STO wobec zmian zapowiadanych przez MEN

W poniedziałek 27 czerwca br. w Toruniu odbyła się konferencja MEN, podczas której minister Anna Zalewska ogłosiła propozycje zmian w edukacji na najbliższe lata. Społeczne Towarzystwo Oświatowe na wydarzeniu reprezentowali: prezes Zygmunt Puchalski oraz wiceprezes Anna Okońska-Walkowicz.

Zapowiadane przez MEN zmiany wnoszą wiele chaosu, tym bardziej, że resort edukacji nie podał wielu szczegółów, tylko ogólne kierunki. Niestety główny efekt zapowiadanej zmiany to likwidacja gimnazjów, w obronę których włączyło się środowisko Społecznego Towarzystwa Oświatowego (http://stoplikwidacjigimnazjow.pl).

Rada Programowa STO wraz z Zarządem Głównym opracowała propozycję programową pt. „Główne kierunki rozwoju polskiej edukacji”, skierowaną do władz oświatowych RP. W piątek 17 czerwca br. dokument został doręczony do MEN (http://www.sto.org.pl/glowne-kierunki-rozwoju-polskiej-edukacji-wedlug-sto).

Niestety nasze działania i postulaty pozostały bez odpowiedzi Ministra Edukacji Narodowej oraz nie zostały uwzględnione wśród rezultatów ogólnopolskiej debaty prowadzonej przez MEN.

W ostatnich dniach pomimo wakacji odbywają się liczne spotkania środowisk zaniepokojonych konsekwencjami zmian zapowiadanych przez MEN. W spotkaniach tych biorą udział członkowie ZG STO oraz przedstawiciele szkół i kół STO. M.in. 28 czerwca br. Klub Poselski Nowoczesnej zorganizował konsultacje eksperckie „Zmiana ustroju szkolnego a równe szanse na godne życie”, w którym brały udział Krystyna Norwa, wiceprezes ZG STO i Anna Sobala-Zbroszczyk, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie. Z kolei w spotkaniu 29 czerwca br. zorganizowanym przez Warszawskie Forum Oświatowe „Wobec zmian w polskiej oświacie” brała udział Agnieszka Milbrandt, dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30 STO i Społecznego Gimnazjum nr 5 STO w Warszawie i Beata Wiśniewska-Tomczak, dyrektor Zespołu Szkół nr 16 STO w Warszawie.

W dniach 2-3 lipca br. jest zaplanowane posiedzenie Zarządu Głównego, którego ważnym punktem będzie wypracowanie działań ZG STO wobec zapowiadanych zmian w edukacji. Zostaną one skonsultowane z uczestnikami Wakacyjnej Szkoły STO.

Prezentację z propozycjami MEN można znaleźć na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podsumowanie-ogolnopolskiej-debaty-o-edukacji.html

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego