Spotkanie Zespołu Stowarzyszeń Nauczycielskich z MEN

12 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń nauczycielskich z Zespołem do spraw Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej. Było to kolejne z cyklu spotkanie, w którym udział wzięli także przedstawiciele Zarządu Głównego STO.

Głównym celem spotkania było przedstawienie ujednoliconego tekstu zawierającego propozycje zmian, wypracowane przez grupy robocze reprezentujące środowiska nauczycieli, z zakresu 5 tematów: podstawa programowa, egzaminy zewnętrzne, ocena szkolna, autonomia szkoły, doskonalenie i kształcenie nauczycieli. Wnioski dotyczące poszczególnych propozycji zmian wręczone zostały Minister Edukacji Narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej.

Dokumenty dot. zmian w systemie edukacji wypracowane przez stowarzyszenia nauczycielskie: https://docs.google.com/document/d/1DBNuXgXd8Vu_nWMImAZ9vCDMTvWx14CZ58xMSY-xxI4/edit

Pozostałe propozycje zmian:
AUTONOMIA SZKOŁY/PLACÓWKI I JEJ DYREKTORA: 
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg

PODEJŚCIE DO OCENIANIA:
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg

KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI:
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg

EGZAMINY ZEWNĘTRZNE:
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-zaIyNKJmVrSjFkTTlfQTFBODg