Spotkanie konsultacyjne dla dyrektorów szkół STO, Warszawa – 17 września 2015 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy oraz Wicedyrektorzy szkół STO,

Serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dla osób kierujących szkołami i innymi placówkami STO, które odbędzie się w dniu 17 września br. w godzinach 13.00-16.00.

Organizatorem spotkania jest Zarząd Główny STO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i pytaniom zgłaszanym przez dyrektorów szkół. Głównym celem spotkania będzie omówienie zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian statutów szkół oraz szkolnych systemów oceniania.

Proponujemy omówienie następujących kwestii:

  • Zmiany statutów w świetle zmian UoSO.
  • Ramy statutu szkoły STO i dylematy wokół stopnia szczegółowości i przykładowych zapisów w statutach.
  • Autonomia dyrektora i szkoły STO.
  • Terminarz dyrektora szkoły i analiza jego zadań.
  • Ustalenie problematyki szkoleniowej dla kadry kierowniczej szkół STO.
  • Budowanie systemu wsparcia dla kadry kierowniczej szkół STO.

Chcielibyśmy również opracować listę spraw oraz problemów, które są najważniejsze w tym roku szkolnym dla kadry kierowniczej naszych szkól i wymagają wspólnego namysłu. Mamy nadzieję na wspólne zaplanowanie sposobu wspierania dyrektorów szkół.

Zapraszamy wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów szkół STO, a szczególnie osoby, które objęły stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły w ostatnich latach.

Spotkanie poprowadzi Zygmunt Puchalski, wiceprezes ZG STO, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie.

Termin: 17 września 2015 r. w godzinach 13.00-16.00
Miejsce: sala szkoleniowa w siedzibie ZG i Biura STO, ul. Nowy Świat 39.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Zygmunt Puchalski - wiceprezes ZG STO

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa drogą mailową (biuro@sto.org.pl), faksem (22 826 78 03) lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 828 88 57) do 14 września 2015 r.