Spotkania Otwarte w Ośrodku Debaty Międzynarodowej MSZ – listopad 2013

Zapraszamy na spotkania otwarte organizowane w czerwcu przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.

Wstęp wolny

Zespół Ośrodka Debaty Międzynarodowej MSZ

Ośrodek Debaty Międzynarodowej
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
Telefon: +48 22 455 54 54
Faks: +48 22 455 54 53
www.msz.gov.pl
www.odm.gov.pl

Załącznik nr 1: Spotkania otwarte organizowane w listopadzie przez ODM MSZ oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct