Robert Wajnert


skarbnik Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Z wykształcenia jest matematykiem, zawodowo zajmuje się finansami i księgowością. Wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących STO „Bachmacka" w Warszawie (Społeczna Szkoła  Podstawowa nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy i Społeczne Gimnazjum nr 4 STO). Uczestniczył w tworzeniu tej szkoły w roku 1990 i jako jedyna osoba z pierwszego zespołu nadal w niej pracuje.

Jest członkiem Zarządu Głównego STO od roku 2016; w obecnej kadencji objął w ZG STO funkcję skarbnika.