Raciąż: Kosmetyczki z Publicznej Szkoły Policealnej odebrały dyplomy

Kosmetyczka to osoba pracująca w gabinecie kosmetycznym, świadcząca usługi w zakresie szeroko rozumianej kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Od kosmetyczki wymaga się nie tylko wiedzy z zakresu anatomii, dermatologii, fizjologii czy kosmetologii, ale także przyswojenia elementów psychologii. Jej atutem jest znajomość preparatów kosmetycznych, ich składu, zastosowania i działania, a także technik, metod i terminologii bezpośrednio związanych z zawodem.

Kosmetyczki bez trudu znajdują zatrudnienie w małych, osiedlowych gabinetach, ekskluzywnych salonach kosmetycznych w ośrodkach SPA, hotelach, czy też kompleksach wypoczynkowych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zostać profesjonalną kosmetyczką nie jest jednak łatwo. Trzeba wybrać odpowiednią uczelnię wyższą lub szkołę policealną w której systematycznie uczęszczając na zajęcia można zdobyć odpowiednie wykształcenie, posiąść wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywanie tego przyszłościowego zawodu.

Ogromne znaczenie ma także kadra pedagogiczna, która oprócz umiejętności przekazywania wiedzy powinna cechować się otwartością na potrzeby słuchacza/studenta. Taką przyjazną dla słuchacza, dysponującą specjalistycznymi pracowniami do kształcenia zawodowego placówką oświatową zatrudniającą nauczycieli z pasją jest właśnie Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu.

11 maja 2017 roku mury szkoły opuściła grupa absolwentek kierunku technik usług kosmetycznych. W uroczystości zakończenia roku uczestniczył dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor pan Krzysztof Kuskowski, kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski oraz nauczyciele: pani Magdalena Sobota-Wuszter i pani Katarzyna Zalewska.  

Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski pogratulował kolejnej grupie absolwentów ukończenia edukacji i osiągnięcia dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia podkreślając, że aż osiem słuchaczek zdało egzamin praktyczny z kwalifikacji zawodowej A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp) na najwyższym poziomie zdobywając 100% możliwych do uzyskania punktów. Wspomniał, że tak wspaniały wynik jest zasługą zarówno kadry pedagogicznej, jak i samych słuchaczek, których zaangażowanie w wykonywanie obowiązków szkolnych, pracowitość, sumienność, ambicja oraz wrodzone zdolności umożliwiły osiągnięcie edukacyjnego sukcesu. Życzył im dalszych sukcesów osobistych i zawodowych przyznając. że te ostatnie są również bardzo istotne w życiu każdego człowieka.

Następnie nauczycielka, pani Magdalena Sobota - Wuszter odczytała dezyderat skierowany do słuchaczy. Zebrani usłyszeli między innymi:

Drogi słuchaczu! Niech Twoje osiągnięcia, jak i plany będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłoniła w nagłym nieszczęściu.


Wszystkie absolwentki otrzymały z rąk dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego świadectwa ukończenia szkoły oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim, ważne w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. W nagrodę dostały płytę z prezentacją zawierającą zdjęcia i wspomnienia z minionych wydarzeń – wyjazdów i szkoleń. Osoby z najlepszymi wynikami kształcenia otrzymały również nagrody dodatkowe – pendrive z życzeniami i audiobookami ,,Anna Karenina” i …Kariera Nikodema Dyzmy”.

Nauczycielki, panie: Magdalena Sobota -Wuszter i Katarzyna Zalewska także zostały wyróżnione. Dyrektor, pan Andrzej Nizielski wręczył im nagrody w postaci książki ,,Rok 1863. Opowieść o miłości, wojnie i gotowaniu” napisanej przez nauczycielkę języka polskiego ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu, panią Katarzynę Maludy. To nie jedyne osiągnięcie literackie polonistki, która ostatnio wydała kolejną powieść „Podwójne życie Nawojki”.

Najwyższą średnią ocen osiągnęła Natalia Adamska (5,12). Bardzo wysokimi średnimi mogą pochwalić się także inne absolwentki kierunku technik usług kosmetycznych:

 1. Czarnecka Justyna (5,0) Bieżuń
 2. Kalinowska Anna (5,0) Drobin, Karsy
 3. Kędzierska Małgorzata (5,0) Siemiątkowo
 4. Kołecka Ewelina (5,0) Mystkowo
 5. Mroczek Monika (5,0) Drobin

Kwalifikacja A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:

 1. Kędzierska Małgorzata - 100% Siemiątkowo
 2. Wiktorowicz Izabela - 100% Raciąż

Najlepsze wyniki z części pisemnej egzaminu osiągnęły:

 1. Kołecka Ewelina - 98% Mystkowo
 2. Adamska Natalia - 98% Raciąż
 3. Toś Justyna - 95% Bieżuń

Najlepsze średnie wyniki osiągnęły:

 1. Adamska Natalia, część pisemna 98%, część praktyczna: 97%, średnia 97,5% Raciąż
 2. Kołecka Ewelina, część pisemna 98%, część praktyczna:97%, średnia: 97,5% Mystkowo
 3. Toś Justyna, część pisemna: 95%, część praktyczna: 99%, średnia: 97% Bieżuń


Kwalifikacja A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp). Zdawalność 100 %.

Wszystkie słuchaczki uzyskały średni wynik z części teoretycznej i praktycznej powyżej 90%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

 1. Kalinowska Anna, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 98%, średnia: 99% Drobin, Karsy
 2. Kędzierska Małgorzata, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 98%, średnia: 99% Siemiątkowo
 3. Markiewicz - Urbanowska Jolanta, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5% Raciąż
 4. Mroczek Monika, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5% Drobin
 5. Adamska Natalia, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5% Raciąż
 6. Kołecka Ewelina, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5% Mystkowo
 7. Kordalska Anna, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 93%, średnia: 96,5% Sierakowo

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęły:

 1. Kalinowska Anna - 98% Drobin, Karsy
 2. Kędzierska Małgorzata - 98% Siemiątkowo
 3. Markiewicz - Urbanowska Jolanta - 95 % Raciąż
 4. Mroczek Monika - 95% Drobin
 5. Adamska Natalia - 95% Raciąż
 6. Kołecka Ewelina - 95% Mystkowo

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:

 1. Markiewicz - Urbanowska Jolanta - 100 % Raciąż
 2. Adamska Natalia - 100% Raciąż
 3. Kalinowska Anna - 100% Drobin, Karsy 
 4. Kędzierska Małgorzata - 100% Siemiątkowo
 5. Kołecka Ewelina - 100% Mystkowo
 6. Kucińska Marlena - 100% Raciąż
 7. Kordalska Anna - 100% Sierakowo
 8. Mroczek Monika - 100% Drobin

 

Dumne absolwentki wręczyły panu dyrektorowi i swoim nauczycielom kwiaty dziękując im za życzliwość oraz doskonałe przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zwróciły uwagę na umiejętność przekazywania wiedzy, która wyróżnia pedagogów przyznając, że jest ona bardzo istotna i w znaczny sposób wpływa na efekty edukacji. 

Wiele ciepłych słów usłyszał również dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Doceniono jego zdolności menadżerskie, życzliwość, wsparcie oraz dbałość o rozwój szkoły i swoich wychowanków, którym w toku edukacji umożliwił udział w szkoleniach kosmetycznych i praktykach zawodowych. Dla swoich słuchaczek organizował także wyjazdy szkoleniowo – edukacyjne znacząco wpływające na podniesienie ich kompetencji zawodowych.

Dla absolwentek i grona pedagogicznego, pani Elżbieta Radomska przygotowała smaczny poczęstunek. Podczas degustacji słodkości i innych znajdujących się na stole przysmaków był czas na wspólne rozmowy na temat przyszłości, marzeń oraz zawodowych i edukacyjnych planów.

Dyrektor, pan Andrzej Nizielski zachęcał byłe słuchaczki do dalszego kształcenia i zapisywania się na nowe kierunki proponowane absolwentom szkół średnich przez Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu. Zwrócił szczególną uwagę na kierunki medyczne: opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, po których ukończeniu z łatwością można znaleźć pracę w placówkach służby zdrowia.

Spotkanie zorganizowane z inicjatywy dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego przebiegło w radosnej atmosferze. Nie obyło się bez wspólnych, pamiątkowych zdjęć.

Serdecznie dziękujemy pedagogom, których ciężka praca i zaangażowanie przyniosły zamierzone efekty. To właśnie dzięki nim, osobom dla których kształcenie nowych pokoleń jest pasją, zdeterminowanym w przekazywaniu wiedzy, sumiennym, odpowiedzialnym, stawiającym na pierwszym planie słuchaczy, ich problemy i potrzeby, udało się osiągnąć tak wiele. 

Ogromne znaczenie miała tu wszechstronna wiedza, doświadczenie i umiejętności nauczycieli, którzy mimo wielu obowiązków potrafili znaleźć czas na rozmowę ze swoimi słuchaczami i wyjaśnianie im niezrozumiałych kwestii. Ich codzienny trud i szerokorozumiana troska o podopiecznych przyniosły oczekiwane efekty.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu ma nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę w przyszłości.

Drogie absolwentki! Dziękujemy za dwa lata spędzone razem. Wszystkie chwile i wspomnienia zostaną nam w pamięci na długo. Na zawsze zapisały się Panie w historii Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu. Mamy nadzieję, że dobrze będą Panie wspominać zarówno pedagogów, jak i wszystkich pozostałych pracowników naszej szkoły. Dziś odchodzą Panie dojrzalsze, gotowe do rozpoczęcia nowego etapu życia.

Zasługują Panie na szczególne docenienie i najszczersze wyrazy uznania: za nienaganną postawę, sumienność, bardzo dobre wyniki kształcenia, umiejętność godzenia pracy zawodowej z nauką i promowanie wizerunku szkoły.  

całego serca życzymy Paniom, aby z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem pokonywały Panie wszelkie pojawiające się przeszkody, dzielnie znosiły wszelkie próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiały się w wielką księgę nauki. Niech zdobyta wiedza zaprocentuje w przyszłości! Gratulujemy ukończenia szkoły! Mamy nadzieję, że spotkamy się ponowie, tym razem na innym kierunku kształcenia. Powodzenia!