Przekaż nam 1% podatku

W 2016 roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2015, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Społeczne Towarzystwo Oświatowe i nasze cele związane z edukacją.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189.

Przypominamy, że STO (zał. w 1987 roku) upowszechnia w Polsce ideę nowoczesnej oświaty, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. Od 1989 roku STO zakłada i prowadzi szkoły społeczne, finansowane na zasadzie non profit. Uczniowie tych szkół odbierają wszechstronne, rzetelne wykształcenie, zyskują umiejętność uczenia się przez całe życie i wraz ze swymi rodzinami uczestniczą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. STO od 25 lat udowadnia w praktyce doniosłość swojej misji.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczamy corocznie na wspieranie środowisk, które prowadząc szkoły działają aktywnie na rzecz uspołecznienia i unowocześnienia oświaty. Zgodnie z naszymi zasadami staramy się, by kwoty od darczyńców były przeznaczane przede wszystkim na stypendia dla uczniów, na wyposażenie szkół społecznych w środowiskach niezamożnych oraz dofinansowanie zajęć edukacyjnych, konkursów i zawodów.

Wybierając nasze stowarzyszenie, dadzą Państwo świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

dr Anna Okońska-Walkowicz – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Andrzej Kryszeń – skarbnik Zarządu Głównego STO

Warszawa, grudzień 2015 r.

Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?