Przekaż nam 1% podatku

Szanowni Państwo,
Na początku 2017 roku, wypełniając PIT z rozliczeniem za rok 2016, będą Państwo mogli kolejny raz podjąć decyzję o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego. Będziemy zaszczyceni, jeśli spośród wielu organizacji pożytku publicznego wybiorą Państwo właśnie Społeczne Towarzystwo Oświatowe i nasze cele związane z edukacją.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189.

Przypominamy, że STO (zał. w 1987 roku) upowszechnia w Polsce ideę nowoczesnej oświaty, łączącej harmonijnie edukację i wychowanie. Od 1989 roku STO zakłada i prowadzi szkoły społeczne, finansowane na zasadzie non profit. Uczniowie tych szkół odbierają wszechstronne, rzetelne wykształcenie, zyskują umiejętność uczenia się przez całe życie i wraz ze swymi rodzinami uczestniczą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. STO od 25 lat udowadnia w praktyce doniosłość swojej misji.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczamy corocznie na wspieranie środowisk, które prowadząc szkoły działają aktywnie na rzecz uspołecznienia i unowocześnienia oświaty. Zgodnie z naszymi zasadami staramy się, by kwoty od darczyńców były przeznaczane przede wszystkim na stypendia dla uczniów, na wyposażenie szkół społecznych w środowiskach niezamożnych oraz dofinansowanie zajęć edukacyjnych, konkursów i zawodów.

Wybierając nasze stowarzyszenie, dadzą Państwo świadectwo akceptacji naszych celów i zaufania do naszej działalności.

Z góry dziękując za dar serca, łączymy wyrazy szacunku

Zygmunt Puchalski – Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Paweł Łukasik – Skarbnik Zarządu Głównego STO

Warszawa, styczeń 2017 r.
 
Jak przekazać 1% podatku Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu?

Należy wypełnić odpowiednie rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28 – poz. 134, 135; PIT-36 – poz. 329, 330; PIT-36L – poz. 97, 98; PIT-37 – poz. 137, 138; PIT-38 – poz. 57, 58). Można również przekazać organizacji opp 1% podatku od dochodu pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości. W tym przypadku, składając formularz PIT-39, należy wypełnić poz. 51, 52.

Po obliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia za rok 2016, we wskazanych rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy numer, pod jakim widnieje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000012189 – oraz kwotę, którą chcemy przekazać dla STO. Prosimy pamiętać, że kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust.1 ustawy o pdof).
Dla ułatwienia kontaktu STO z darczyńcą należy w składanym zeznaniu podać informacje uzupełniające (np. e-mail); można też wskazać cel szczegółowy, na który chcą Państwo przeznaczyć 1% swego podatku (PIT-28 – poz. 136, 138; PIT-36 – poz. 331, 333; PIT-36L – poz. 99, 101; PIT-37 – poz. 139, 141; PIT-38 – poz. 59, 61; PIT-39 – poz. 53, 55). Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał nam Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres) oraz wysokość przekazanej kwoty, trzeba zaznaczyć w formularzu odpowiedni kwadrat (PIT-28 – poz. 137; PIT-36 – poz. 332; PIT-36L – poz. 100; PIT-37 – poz. 140; PIT-38 – poz. 60; PIT-39 – poz. 54).

Wskazaną przez Państwa kwotę (1% podatku należnego) właściwy urząd skarbowy przekaże na konto STO w okresie od maja do lipca tego roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. 1% podatku można przekazać w zeznaniach złożonych w terminie, tj. PIT-28 do 31 stycznia 2017 r., PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 do 2 maja 2017 r. Możliwe jest również przekazanie 1% na podstawie korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie: do 31 maja 2017 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39; do 28 lutego 2017 r. – PIT-28.