Oświadczenie Zarządu Głównego STO ws. powołania Rzecznika Praw Dziecka

OŚWIADCZENIE 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO


„Nie ma dzieci, są ludzie” – te słowa Janusza Korczaka zasługują w ostatnim czasie na szczególną uwagę. Wybitny polski pedagog tłumaczył, że prawo do szacunku przysługuje także dzieciom, które powinny być w tym względzie traktowane na równi z dorosłymi. Nie stawiał jednak znaku równości między ich potrzebami i problemami. Jako przedstawiciele organizacji oświatowej wiemy, że nie zawsze są one tożsame i dlatego doświadczenie w pracy z dorosłymi nie wystarczy, by kompetentnie pomagać dzieciom.

Znajomość świata najmłodszych – ich codziennych trosk i potrzeb – jest konieczna do tego, by w sposób fachowy ich wspierać i skutecznie egzekwować ich prawa. Dotyczy to zwłaszcza tak ważnej instytucji, jak Rzecznik Praw Dziecka. Wyrażany przez nas pogląd znajduje odzwierciedlenie w obowiązujących regulacjach ustawowych. Wymogi formalne, jakie musi spełniać kandydat na ten urząd, obejmują bowiem co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz.

W naszej opinii, taki wymóg jest nie tylko w pełni zrozumiały, ale wręcz nieodzowny. Z tym większym niepokojem przyglądamy się trwającej procedurze powołania Rzecznika Praw Dziecka, w której wspomniane zapisy ustawowe nie są wystarczająco respektowane. W interesie polskich dzieci jest nie tylko możliwie szybki wybór nowego Rzecznika, ale także wybór takiego Rzecznika, który skutecznie zatroszczy się o prawa najmłodszych. Czas sprawowania urzędu to czas trudnych wyzwań. Może się z nimi zmierzyć  tylko osoba, która posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, by uczyć innych o prawach dzieci – nie podoła zadaniu ten, kto będzie pobierał w tym zakresie pierwsze nauki.

Liczymy na to, że powyższy pogląd – według naszej wiedzy powszechny w środowisku oświatowym – zostanie uwzględniony przez Sejm i Senat w ramach kolejnych etapów procedury powołania Rzecznika Praw Dziecka. Jesteśmy przekonani, że dobro polskich dzieci tego wymaga.

 

W imieniu Zarządu Głównego STO

 Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Rzecznik Praw Dziecka - Oświadczenie Zarządu Głównego STO